Tùy duyên không phải tùy tiện nên đừng dùng nó để biện hộ cho sai sót của mình

15:03:05
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan